Home

Breeding standard of the Perro de Agua Español

This breeding standard is from the Fédération Cynologique Internationale (FCI).

It is the official standard, compposed at 03. 09. 1999. It is originally a Spanish breeding standard. The FCI has translated the standard into Dutch, English, French and German (they are put on this page).

Dutch breeding standard English breeding standard
Spanish breeding standard German breeding standard
French breeding standard  

 

 

Nederlandse Rasstandaard

Perro De Agua Español (336)     

FCI standaard: Groep 8, sectie 3, waterhonden, nummer 336     

1. Oorsprong    
Spanje     


2. Gebruik
   
Herdershond, jachthond en vissershond alsook gezelschapshond      


3. Korte geschiedenis van het ras   

De aanwezigheid van deze hond op het Iberische schiereiland bestaat sinds het begin van de tijd en behoort tot dezelfde familie als de oude Barbet. De hoofdpopulatie heeft zijn basis in Andalucie waar hij gebruikt werd als herdershond en hij reeds eeuwen bekent stond als “TURKENHOND”.Zijn uiterlijk,    vooral zijn vacht is perfekt aangepast aan het veranderlijke weer van de moerasachtige streek (soms nat en soms droog), wat hem kwalificeert als herdershond, als hulp van de vissers en van de jager op waterwild in deze streken.    


4. Algemene verschijning
     
Rustieke hond, goed geproportioneerd, dolichocephalic ( lange smalle schedel), met middelmatig gewicht, eerder gestrekte lichaamsbouw, harmonisch gebouwd, aantrekkelijk profiel, Atletisch en goed gespierd te danken aan zijn regelmatige arbeid, profiel is rechtlijnig.Goed ontwikkelde reukzin, oog en gehoor.    


5. Karakter  
 
Trouw, gehoorzaam, vrolijk, goede werker, evenwichtig,moedig en zeer verstandig, zeer leergierig dankzij een buitengewoon bevattingsvermogen. Past zich aan elke voorwaarde en situatie aan.   


6. Belangrijke proporties
  
Lengte van het lichaam/schofthoogte: 9/8   
Borstdiepte/schofthoogte: 4/8   
Lengte voorsnuit/lengte schedel: 2/3    


7. Hoofd
  
Sterk, elegant gedragen    
7.1 Schedelstreek   
Platte schedel,jachtknobbel bij onmerkbaar, stop licht aangeduid                       

7.2 Voorsnuitstreek profiel is rechtlijnig   
Neus en neusspiegel: goed ontwikkelde neusgaten, neusspiegel heeft dezelfde kleur of is donkerder dan die van de vacht.   
Lippen: goed aangeduide mondhoek   
Tanden: goed gevormd, wit, grote hoektanden.   
Ogen: licht schuin en goed uit elkaar geplaatst, met veel uitdrukking,licht tot kastanje bruin aangepast aan de vachtkleur. Bindvlies niet zichtbaar   
Oren: middelhoog aangezet, driehoekig en hangend    


8. Hals
  
Kort en goed gespierd, zonder keelhuid. Perfect aan de schouders aangezet   


9. Lichaam  
 
Robuust   
Bovenbelijning: recht
Schoft: licht aangeduid
Rug: recht en sterk
Borst: breed en diep, ribben goed gewelfd van een diameter die grote ademhalingsmogelijkheid toelaat.   
Kroep: licht aflopend
Onderbelijning: buik licht opgetrokken
Staart: middelhoog aangezet, het kouperen dient te gebeuren van de 2de tot de 4de staartwervel.   
Sommige exemplaren tonen een aangeboren stompstaart.       

10. Ledematen    
10.1 Voorhand ledematen   
Stevig en recht   
Schouders: goed gespierd, en schuin aanliggend   
Bovenarm: sterk en schuinliggend   
Ellebogen: goed aan de borstkas aanliggend en parallel      
Onderarm: krachtig en recht   
Polsen en voorvoetmidden: recht eerder kort   
Voeten: rond en goed aangesloten, nagels in alle kleuren toegelaten,    voetkussens met goed weerstandsvermogen      

10.2 Achterhanden ledematen   
 Perfect loodrecht, hoeking niet overdreven en met spieren die de mogelijkheid hebben om het lichaam bij het lopen energieke stuwing te geven en de nodige vering voor gemakkelijke en elegante sprongen te maken.   
Bovenbeen: lang en goed ontwikkeld   
Onderbeen: goed ontwikkeld   
Sprong: goed neergelaten   
Achtermiddenvoet: kort, droog en loodrecht op de bodem    Achtervoeten: idem als voorvoeten    

11. Gangwerk   
Bij voorkeur de draf, de galop is kort en springerig    


12. Huid
  
Soepel, fijn en het lichaam goed omsluitend. Kan kastanjebruin, zwart of gedepigmenteerd zijn, volgens kleur van de vacht, evenals de slijmvliezen.    


13. Vacht
  
Altijd gekruld en met wollige textuur. Gegolfd of gekruld indien kort, lang kan het koorden vormen.
Het scheren dient steeds volledig en gelijk te gebeuren, en mag geen esthetisch doel hebben.   
De lengte van de showvacht is van 3cm tot 12cm.    


14. Kleur
  
Eenkleurige: Wit, zwart en bruin in verschillende schakeringen   
Tweekleurige: Wit-zwart, zwart-wit, bruin-wit en wit-bruin in alle schakeringen, de tweede kleur dient steeds wit te zijn.   
Driekleurige exemplaren alsook dalmatiër zijn niet toegelaten.    


15. Grootte en gewicht
  
Schofthoogte:
Reuen 44-50cm   
Teven 40-46cm   
Met een tolerantie van 2 cm omhoog indien de hond harmonisch gebouwd is, en voldoet aan de rest van de standaard.   
Gewicht:
Reuen 18-22kg        
Teven 14-18kg    


16. Fouten
  
Zware fouten: zadelrug, Afwijkingen van de loodrechte stelling, hangbuik of extreem opgetrokken buik.
Diskwalificerende fouten: Onstabiel karakter, ondervoor of bovenvoorbijter, wolfsklauwen, mono-of crytorchiden, rechte beharing, driekleurige, tweekleurige waarvan de tweede kleur niet wit is, dalmatiër en albinisme.
Opmerking: De reuen moeten twee normaal ontwikkelde, volledig in het scrotum ingedaalde testikels hebben. 

 

 

English breeding standard:

 

FCI-Standard N° 336  / 03. 09. 1999  / GB

SPANISH WATER DOG  (Perro de agua español)

TRANSLATION : Mrs. Peggy Davis.  

ORIGIN : Spain.  

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 03.09.1999.


UTILIZATION
:                       
Used as shepherd dog, hunting dog and assistant to the fisherman.


CLASSIFICATION F.C.I.
:                        
Group 8:  Retrievers - Flushing Dogs - Water Dogs.
Section 3: Water Dogs. Without working trial.
             


BRIEF HISTORICAL SUMMARY
:
The presence of this dog in the Iberian Peninsula is most ancient. His origin is the same like that of the old « Barbet ». His most dense population is in Andalusia where he is used as a shepherd dog, and where he has been known for centuries as the « Turkish dog ».  His characteristics, most particularly the quality of his coat, are adapted to the variation of humidity and drought of the marshy regions, which qualifies him as a shepherd dog and as a helper to the hunters of waterfowl and fishermen in those regions.


GENERAL APPEARANCE
:
Rustic dog, well proportioned (medium weight), dolichocephalic, of rather elongated harmonious shape and attractive appearance, of an athletic nature with well developed muscles owing to his regular exercise; the profile is rectilinear; his sight, hearing and scent are well developed.


IMPORTANT PROPORTIONS
:

- Length of body / size (height at withers) = 9 / 8.
- Depth of chest / size (height at withers) = 4 / 8.
- Length of muzzle / length of skull = 2 / 3.


BEHAVIOUR / TEMPERAMENT
:
Faithful, obedient, gay, hard working, watchful and well balanced.  Learning ability is outstanding owing to his extraordinary mental grasp; he adapts to all situations and conditions.


HEAD
:
Strong, carried with elegance.

CRANIAL REGION :
Skull
: Flat with only slightly marked occipital crest.  Axes of skull and muzzle parallel.
Stop
: Facial-cranial depression gentle, only slightly marked.


FACIAL REGION :

Profile is rectilinear.

Nose
: Nostrils well defined.  Nose is of the same colour or slightly darker than the darkest tone of the coat.
Lips : Well fitting; labial corners well defined.
Teeth
: Well formed, white, with well developed canines.
Eyes
: Slightly oblique position, very expressive; of a hazel to chestnut colour, should harmonize with the colour of the coat. The conjunctiva is not apparent.
Ears
: Set at medium height, triangular and drooping.


NECK
:
Short, well muscled, without dewlap, well set into the shoulders.


BODY
:
Robust.

Topline : Straight.
Withers
: Hardly marked.
Back
: Straight and powerful.
Croup
: Slightly sloping.
Chest
: Broad and well let down - ribs well arched; diameter of thorax ample indicating considerable respiratory capacity.
Underline
: Belly slightly tucked up.


TAIL
:
Set at medium height. Docking must be done at the height of the 2nd to the 4th caudal vertebra.

Certain subjects show a congenital shortened tail (brachyouria).


LIMBS
 

FOREQUARTERS :
Strong and vertical.

Shoulders
: Well muscled and oblique.

Upper arms : Sturdy.
Elbows
: Close to the chest and parallel.
Forearms
: Straight and sturdy.
Carpus(Pastern joint) and pastern
: Straight, rather short.
Front feet
: Rounded, toes tight, nails of varied colours; resistant pads.


HINDQUARTERS
:
Perfectly vertical with not too pronounced angulations and muscles capable of transmitting to the body a very energetic impulsion and the spring necessary for easy and elegant jumping.

Upper thighs
: Long and well muscled.
Second thighs
: Well developed.
Hock joint
: Well let down.
Hock
: Short, lean and perpendicular to the ground.
Hind feet
: As the forefeet.


GAIT / MOVEMENT
:
The preferred gait is the trot.


SKIN
:
Supple, fine and well adhering to the body. Can be pigmented brown or black, or be without pigment according to the colour of the coat. The same applies to the mucous membranes.

 

COAT
HAIR
:
Always curly and of a woolly texture. Curly when short, can form cords when long. 
Clipped subjects are admitted; the clipping, always complete and even, must never become an « aesthetic » grooming.

The recommanded maximum length of the hair for  shows  is  12 cm (15 cm extending the curl) and the minimum is 3 cm to see the quality of the curl.
The puppies always are born with curly hair.

  COLOUR :
·     
Solid : White, black and chestnut in their different shades. 
·      Bicoloured : White and black or white and brown in their different shades.
·      Tricoloured subjects, and black and tan as well as hazelnut and tan dogs are not admitted.


SIZE AND WEIGHT
 :
Height at withers
:
males 44 to 50 cm,

females 40 to 46 cm.
2 cm maximum deviation are admitted in both sexes whenever the subject maintains balance according to his height at withers.

Weight :                        
males 18 -  22 kg,
females 14 -  18 kg.


FAULTS
:
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.


SERIOUS FAULTS
:
·     
Dorso-lumbar region distinctly saddle-backed.
·     
Limbs incorrect.
·     
Belly let down or excessively tucked up.


ELIMINATING FAULTS
:
·      Inferior or superior prognathism.
·     
Presence of dewclaws.
·     
Smooth or wavy coat.
·     
Albinism.
·     
Spotty or flecked coat, black and tan or chestnut and tan coat.
·     
Lack of balance in character.
·     
Evident timidity or aggressiveness.

 
N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

 

Spanish breeding standard:

Asociación Española del Perro de Agua Español.

ESTÁNDAR OFICIAL DE LA RAZA.

DENOMINACIÓN DE LA RAZA:

“Perro de Agua Español”.


AREA DE DIFUSIÓN:
Zona Meridional Española y Litoral Cantábrico; en menor proporción en el resto de España.


- I,1. ASPECTO GENERAL:
Perro rústico, eumétrico(peso medio), dolicocéfalo, proporciones sublongilíneas, armónico de formas, de bella estampa, de complexión atlética y bien musculado debido a la constante funcional que ejercita; perfil subconvexo con tendencias a rectilíneo. Vista, olfato y oido muy desarrollados.


- I,2. CARÁCTER:

Fiel, obediente, alegre, laborioso, valiente y equilibrado; de gran capacidad de aprendizaje por su extraordinario entendimiento, adaptable a todas las situaciones y temperamentos.
- I,3. FUNCIONALIDAD Y APTITUDES:
Perro careador (pastoreo), pescador y cazador, unido a la de compañía.

 
- II, ALTURA:

La alzada a la cruz se situa entre 44 y 50 cms. para los machos y entre 40 y 46 cms. para las hembras. Pudiendo admitir 2cms. de más siempre que el perro guarde una armonía, en ningún caso de menos.


- III, CABEZA:

Fuerte, de porte elegante; la relación entre longitud de craneo  y cara será aproximadamente 1,5/1. Cráneo plano, con cresta occipital poco marcada. Depresión frontonasal suave y poco acentuada. Cara de perfil subconvexo con tendencia a rectilíneo. Nariz con orificios nasales bien definidos; trufa pigmentada en color igual o más fuerte que el tono más oscuro de su capa. Labios: El maxiliar y el mandibular contactan en una comisura labial bien definida. Dientes bien formados, blancos; colmillos desarrollados. Ojos ligeramente oblicuos de mirada muy expresiva. Iris de color avellana hasta color castaño siendo deseable una tonalidad acorde con la capa; conjuntiva ocular no aparente. Orejas triangualares, largas y caidas de inserción media.


- IV, CUELLO:

Corto y musculoso, con perfecta unión al tronco, sin papada.
- V, TRONCO:
Robusto, costillar arqueado, con diámetro bicostal de gran capacidad respiratoria. Cruz poco pronunciada. Pecho potente. Vientre recogido. Grupa levemente inclinada.
- VI, MIEMBROS ANTERIORES:
Sólidos y de aplomos correctos. Espaldas musculosas y con inserción perfecta al tórax. Hombros y codos recios. Brazos poderosos. Antebrazos, metacarpos  y carpos con fuertes huesos y potentes tendones. Manos redondas con dedos bien unidos; uñas en distintas tonalidades, palmas con pulpejos consistentes.


- VII, MIEMBROS POSTERIORES:

Perfectamente aplomados  con angulaciones traseras adecuadas, no excesivamente pronunciadas  y músculos y tendones. Corvejón fuerte con tendones manifiestos, metatarsos  comprimidos. Pies con las mismas características que las manos.


- VIII, COLA:

Inserción media. Los cachorros nacen con o sin ella. En su caso, debe amputarse de la 2ª a la 4ª vertebra coxígea.


- IX, MARCHA:

La marcha perfecta es el trote, aunque desarrolla una gama de carreras, saltos, giros y quiebros de gran espectacularidad, que demuestran una energía inagotable.


- X, PIEL:

Flexible, fina bien adherida al cuerpo. Puede ser pigmenta en castaño, negro o pigmentado de acuerdo con el tono más oscuro de su capa al igual que en todas las mucosas.
- XI, PELO:
Largo  y uniforme en todas sus zonas corporales. Siempre rizado y de consistencia lanosa. Se admitirán los ejemplares de pelo largo, o bien, esquilados; como también los que tengan cortado el pelo de la cara, manos y pies; bajo ningún concepto los esquilados estéticamente.. La longitud máxima admitida de pelo para exposiciones es de 12cms.(15cms. estirado) y mínimo 3cms.
- XII, CAPA:
Se admiten todas las capas monocolores  y las uniformes compuestas bicolores estando siempre presente el blanco.


- XIII, DEFECTOS ELIMINATORIOS:
- Carácter desequilibrado.
– Aplomos incorrectos.
– Presencia de espolones.
– Cola larga.
– Pelo liso.
– Albinismo.
– Prognatismo y Enognatismo.
– Línea dorso/lumbar manifiestamente ensillada.
– Monorquidia y critorquidia.
– Orejas cortas y mal plegadas.
– Las capas moteadas(tipo dálmatas).
– Capas tricolores.
– Capas bicolores donde no está presente el color blanco.
Nota:
El pelo lanoso del “Perro de Agua Español” desde que nace es rizado, es decir, que en ejemplares con pelo de un solo cm. De longitud, este ha de ser completamente rizado en todas sus zonas corporales, incluso después de un pelado lo más corto posible, se lava el perro y automáticamente al secarse se riza por completo.

German breeding standard:

FCI - Standard Nr.  336 /  03.  09. 1999  /  D

SPANISCHER WASSERHUND (Perro de agua español)


ÜBERSETZUNG
  : Frau Michèle Schneider.

URSPRUNG : Spanien. 

DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDES  : 03.09.1999. 

VERWENDUNG :
Hütehund, Jagdhund, Fischerhund.


KLASSIFIKATION FCI
:
Gruppe 8    Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde.
Sektion 3     Wasserhunde. Ohne Arbeitsprüfung.


KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS
:
Das Vorkommen dieses Hundes auf der Iberischen Halbinsel geht bis in früheste Zeiten zurück. Er hat die gleiche Abstammung wie der alte "Barbet". Die dichteste Population findet sich in Andalusien, wo er als Hütehund Verwendung findet und wo er seit Jahrhunderten unter dem Namen « Türkenhund » bekannt ist. Seine Eigenschaften, insbesondere seine Fellqualität, sind an den Wechsel von Nässe und Trockenheit der Sumpfregionen angepasst, was ihn als Hütehund und als Gehilfe der Jäger auf Wasserwild und der Fischer in solchen Gebieten besonders geeignet macht.


ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD
:
Rustikaler, gut propor- tionierter Hund (von mittlerem Gewicht), langköpfig, von eher gestrecktem Körperbau, harmonischer Gestalt und anziehendem Aussehen, von athletischer Natur mit gut entwickelter Muskulatur, die er regelmässiger Arbeit verdankt. Sein Profil passt in ein Rechteck; Sehvermögen, Gehör und Geruchsinn sind gut entwickelt.

 
WICHTIGE PROPORTIONEN
:

- Körperlänge      / Grösse (Widerristhöhe) = 9/8.

- Tiefe der Brust /  Grösse (Widerristhöhe) = 4/8.

- Fanglänge       /   Schädellänge                     = 2/3.


VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN)
:
Treu, gehorsam, freudig, arbeitswillig, wachsam und sehr ausgeglichen. Lernfähigkeit dank einer aussergewöhnlich guten Auffassungsgabe stark ausgeprägt; unter allen Bedingungen passt er sich jeder Situation an.


KOPF
:
Stark, elegant getragen.

OBERKOPF :
Schädel :
Flach, Hinterhaupthöcker wenig ausgeprägt. Obere Begrenzungslinien von Schädel und Fang parallel.
Stop :
Sanft, wenig betont.

GESICHTSSCHÄDEL :
Im Profil geradlinig.

Nasenschwamm
: Nasenöffnungen gut ausgebildet. Nasenschwamm von gleicher Farbe oder ein wenig dunkler als der dunkelste Ton des Haarkleides.
Lefzen
: Guter Lefzenschluss; deutlicher Lippenwinkel.
Kiefer / Zähne
: Gut ausgebildet, weiss, mit gut entwickelten Fangzähnen.
Augen
: Leicht schräg liegend, sehr ausdruckstark; die Farbe der Iris - haselnussbraun bis kastanienbraun - soll mit der Fellfarbe übereinstimmen. Die Bindehaut ist nicht sichtbar.
Ohren
: Mittelhoch angesetzt; sie sind dreieckig und herabhängend.


HALS
:
Kurz, gut bemuskelt und ohne Wamme, mit den Schultern perfekt verbunden.


KÖRPER
:
Stämmig.

Obere Profillinie
: Gerade.
Widerrist
: Wenig betont.
Rücken : Gerade und kräftig.
Kruppe
: Leicht geneigt.
Brust
: Breit und tief; Rippen gut gewölbt; der grosse Durchmesser des Brustraumes weist auf ein beachtliches Atemvolumen hin.
Untere Profillinie und Bauch
: Bauch leicht aufgezogen.


RUTE
:
Mittelhoch angesetzt. Das Kupieren wird in Höhe des zweiten bis vierten Schwanzwirbels durchgeführt. Einige Exemplare zeigen einen angeborenen Stummelschwanz.


GLIEDMASSEN

VORDERHAND
:
Stark und senkrecht.

Schultern
: Gut bemuskelt, schräg liegend.
Oberarm
: Kräftig.
Ellenbogen
: Gut am Brustkasten anliegend und parallel.
Unterarm
: Kräftig, gerade.
Vorderfu
bwurzelgelenk und Vordermittelfub
: Gerade, eher kurz.
Vorderpfoten
: Rund mit eng aneinanderliegenden Zehen,   Krallenfarbe variiert, widerstandsfähige Ballen.

 

HINTERHAND :
Völlig senkrecht mit nicht zu ausgeprägten Winkelungen und mit Muskeln, die in der Lage sind, dem Körper beim Laufen einen sehr energischen Schub und den für leichte und elegante Sprünge notwendigen Schwung zu geben.

Oberschenkel
: Lang und gut bemuskelt.
Unterschenkel
: Gut entwickelt.
Sprunggelenk
: Tief gestellt.

Hintermittelfub : Kurz, trocken und senkrecht zum Boden stehend.
Hinterpfoten
: Wie an den vorderen Gliedmaben. 


GANGWERK :
Die bevorzugte Gangart ist der Trab.


HAUT
:
Die Haut ist geschmeidig, dünn und am Körper gut anliegend. Sie kann braun oder schwarz pigmentiert oder auch ohne Pigment sein - je nach Fellfarbe. Dasselbe gilt für die Schleimhäute.


HAARKLEID

HAAR :
Es ist immer gelockt und wollig in der Textur.  Gelockt, wenn es kurz ist; wenn es lang ist, kann es Zotten bilden. 
Geschorene Tiere sind zugelassen;  die stets gleichmässige und vollständige Schur darf jedoch nie zu einer « ästhetischen » Aufmachung werden.

Die für Ausstellungen empfohlene maximale Haarlänge ist 12 cm (15 cm bei gestrecktem Haar) und die minimale Länge ist 3 cm, um die Qualität der Locken beurteilen zu können.

Die Welpen kommen immer mit gelocktem Haar zur Welt.


FARBE :

·      
Einfarbig : weiss, schwarz und braun in den unterschiedlichen Nuancen.
·      
Zweifarbig : Weiss und schwarz oder weiss und braun in den unterschiedlichen Nuancen.
Dreifarbige, sowie schwarz-lohfarbene und haselnusslohfarbene Hunde sind nicht zulässig.


GRÖSSE UND GEWICHT
:
Widerristhöhe
:
Rüden        von 44 bis 50 cm.
Hündinnen von 40 bis 46 cm.
Bei beiden Geschlechten ist eine maximale Abweichung von 2 cm zulässig, sofern die Gesamtproportionen des Hundes mit seiner Widerristhöhe harmonisieren.

Gewicht :         
Rüden von 18 bis 22 kg.                       
Hündinnen von 14 bis 18 kg.


FEHLER
:
Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist.


SCHWERE FEHLER
:
·      
Rücken stark eingefallen.
·      
Nicht korrekt gestellte Läufe.
·      
Hängender oder übertrieben aufgezogener Bauch.


AUSSCHLIESSENDE FEHLER
:
·      
Aggressiv oder ängstlich.
·      
Rückbiss und Vorbiss.
·      
Vorhandensein von Afterkrallen.
·      
Glattes oder gewelltes Haar.
·      
Albinismus.
·      
Gesprenkeltes oder geflecktes Fell; schwarz-lohfarbene sowie haselnuss-lohfarbene Hunde.
·      
Unausgeglichenes Wesen.

Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden.

N.B. : Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden.

 

French breedign standard:

Standard FCI N°336 /03.09.1999 / F

CHIEN D’EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español)


TRADUCTION
: Dr. J.M. Paschoud.


ORIGINE
: Espagne.


DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR
: 03.09.1999.


UTILISATION
: Chien de berger, de chasse et de pêcheur.


CLASSIFICATION F.C.I.
:
Groupe 8       Chiens rapporteurs de  gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau.
Section 3        Chiens d’eau. Sans épreuve de travail.


BREF APERCU HISTORIQUE
:
La présence de ce chien dans la péninsule ibérique est des plus anciennes.  Il est de même origine que l’ancien Barbet.  Sa population la plus dense se trouve en Andalousie où il est utilisé comme chien de berger, et où il est connu depuis des siècles sous le nom de « Chien turc ».  Ses caractéristiques, tout particulièrement la qualité de son poil, sont adaptées aux variations d’humidité et de sécheresse des régions marécageuses, ce qui le qualifie comme chien de berger et comme auxiliaire des chasseurs au gibier d’eau et des pêcheurs dans ces régions.


ASPECT GENERAL
:
Chien rustique, bien proportionné (de poids moyen), dolichocéphale, plutôt longiligne, de forme harmonieuse et de profil séduisant, de nature athlétique avec une musculature bien développée grâce à l’exercice régulier auquel il s’adonne ; le profil est rectiligne ; la vue, l’ouïe et le flair sont bien développés.


PROPORTIONS IMPORTANTES
:
-Longueur du corps / Taille (hauteur au garrot )= 9/8.
-Hauteur de la poitrine / Taille (hauteur au garrot)=4/8.
-Longueur du chanfrein / Longueur du crâne =2/3.


COMPORTEMENT / CARACTERE
:
Fidèle, obéissant, gai, travailleur, vaillant et bien équilibré.  Aptitude d’apprendre très marquée grâce à sa faculté extraordinaire de compréhension ; il s’adapte à toutes les situations et toutes les conditions.


TETE
 
:
Tête puissante, portée avec élégance.

REGION CRANIENNE :

Crâne
: Plat avec une crête occipitale peu marquée.  Les axes du crâne et du chanfrein sont parallèles.
Stop
: La dépression crânio-faciale est peu marquée.

REGION FACIALE :
Le profil est rectiligne.
Truffe et nez : Narines bien définies.  La truffe est de même teinte ou un peu plus foncée que le ton le plus foncé de la robe.
Lèvres
: Elles s’adaptent exactement ; la commissure labiale est bien nette.
Dents
: Bien formées, blanches, avec canines bien développées.
Yeux
: En position légèrement oblique, il sont très expressifs ; l’iris, de couleur noisette à marron, doit s’accorder avec la couleur de la robe.  La conjonctive n’est pas apparente.
Oreilles
: Attachées à hauteur moyenne, elles sont triangulaires et tombantes.


COU
:
Court, bien musclé et sans fanon, bien greffé sur les épaules.


CORPS
:
Robuste.

Ligne du dessus
: Droite.
Garrot
: Peu marqué.
Dos
: Droit et puissant.
Croupe
: Légèrement inclinée.
Poitrine
: Large et bien descendue ; côtes bien cintrées ; diamètre bicostal ample qui indique une capacité respiratoire importante.
Ligne du dessous
: Ventre légèrement relevé.


QUEUE
:
Attachée à hauteur moyenne.  La caudotomie doit se faire à la hauteur de la 2ème à la 4ème vertèbre caudale.  Certains sujets présentent une brachyurie congénitale.

 

MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS

Solides et bien d’aplomb.

Epaules
: Bien musclées et obliques.
Bras
: Vigoureux.
Coudes
: Bien au corps et parallèles.
Avant-bras
: Droit et robuste.
Carpe et métacarpe
: Droits et plutôt courts.
Pieds antérieurs
: Arrondis, avec les doigts bien serrés ; ongles de couleur variée ; coussinets résistants.


MEMBRES POSTERIEURS:

Parfaitement d’aplomb, avec angulations pas très prononcées et des muscles capables de transmettre au corps une impulsion pleine d’énergie quand il court tout comme l’élan nécessaire pour des sauts aisés et élégants.

Cuisses
: Longues et bien musclées.
Jambes
: Bien développées.
Jarrets
: Bien descendus.
Métatarses
: Courts, secs et perpendiculaires au sol.
Pieds postérieurs
: Comme les antérieurs.


ALLURES
:
L’allure préférée est le trot. 


PEAU
:
Souple, fine et bien adhérente au corps.  Elle peut être pigmentée de marron ou de noir, ou être sans pigment, selon la couleur de la robe.  C’est aussi le cas pour les muqueuses.


ROBE
 
POIL:
Il est toujours bouclé et de texture laineuse.  Bouclé quand il est court, il peut former de grandes cordes quand il est long.    Les sujets tondus sont admis ; la tonte, toujours complète et égale, ne doit jamais devenir une toilette « esthétique ».
La longueur maximale du poil recommandée pour les expositions est de 12 cm (15 cm si on étire les boucles) et le minimum est de 3 cm afin de pouvoir juger de la qualité des boucles.  Les chiots naissent toujours avec un poil bouclé.


COULEUR :

·      
Unicolores : blanc, noir et marron dans leurs différentes nuances.
·      
Bicolores : Blanc et noir ou blanc et marron dans leurs différentes nuances.
Les sujets tricolores, les noirs et feu et les chiens couleur noisette et feu ne sont pas admis.

 TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot:
Mâles de     44-50 cm.
femelles de 40-46 cm.
Chez les deux sexes une déviation maximale de 2 cm est admise pour autant que les proportions générales du sujet soient compatibles avec sa hauteur au garrot.

Poids: 
Mâles          18-22 kg.
femelles       14-18 kg.

DEFAUTS :
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.

DEFAUTS GRAVES :

 DEFAUTS ELIMINATOIRES :

 Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.

 N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le scrotum.