De populatie Spaanse Waterhonden in Nederland

Nederlands Hondenstamboek

Populatieverloop De nestverdeling

Nederlands Hondenstamboek (NHSB)

De Spaanse Waterhond is een ras dat sinds 1996 in Nederland aanwezig is. De eerste honden zijn in 1996 vanuit Spanje geīmporteerd.
De ontwikkeling van de populatie Spaanse Waterhonden, ingeschreven in het NHSB, is in de tabel weergegeven:

Geboortejaar:

Totaal pups*:  

……

0  

1994

3  

1995

0  

1996

0  

1997

1  

1998

15  

1999

27  

2000

20  
2001 44

2002

52  
2003 77  
2004 68  
2005 110  
2006 67  
2007 86  
2008 68  
2009 84  
2010 50  
2011 71  
2012 76  
2013 40  
2014 66  
2015 103  
november 2016 68  

Totaal

1172 - 417 = 747

Er zijn dus momenteel 1172 Perros de Agua Espaņol in Nederland in het NHSB ingeschreven (*zowel pups als geīmporteerde honden).
Het NHSB houdt geen rekening met het overlijden van honden, alle honden worden automatisch uitgeschreven na 10 jaar.
Momenteel zijn er 417 honden langer dan 10 jaar ingeschreven, deze vervallen.
Er zijn dan ook officieel 786 Perros de Agua Espaņol in Nederland in het NHSB ingeschreven (*zowel pups als geīmporteerde honden).
Er zijn momenteel 125 geīmporteerde Perros de Agua Espaņol in het NHSB ingeschreven (waarvan er 40 ouder zijn dan 10 jaar).

Populatieverloop

De groei van de populatie is als volgt weer te geven

Uit de gegevens in de tabel is op te maken dat het ras, sinds 1998 (het jaar dat de eerste nesten geboren zijn), in aantal  flink aan het toenemen is.

De nestverdeling

In de uitdraai van het NHSB zijn ook de nestgroottes weergegeven.

De verdeling van de nesten van de Spaanse Waterhonden ingeschreven in het NHSB is in de onderstaande figuur weergegeven:

figuur aantal nesten: de grafiek van de verdeling van de nesten van de Spaanse Waterhond (n=99)

De gemiddelde nestgrootte bij 599 pups in 99 nesten is 6,051.